Tallinn University of Technology

TTÜ, TUT, Tallinn Tehnikaülikool, Tallinn University of Technology - rakkalla lapsella on monta nimeä. Tallinnan teknillinen yliopisto tarjoaa nimestään huolimatta useita koulutusohjelmia eri aloilta sekä englanniksi että viroksi niin kandi- kuin maisteritasolta aina tohtoriopintoihin asti. Englanniksi kandidaattitasolla voi opiskella neljää eri alaa: Kansainvälistä liiketoimintaosaamista, kansainvälisiä suhteita, oikeustieteitä sekä integroitua tekniikkaa.

Olemme koonneet tälle sivulle lyhyet esittelyt kandidaattiopintojen tutkintolinjoista, sekä kokemuksia muutamalta Tallinnan teknillisessä yliopistossa opiskelevalta suomalaiselta jäseneltämme. 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelusta Tallinnassa, laita meille sähköpostia niin vastaamme mielellämme!

Kuvat aukeavat täysikokoisiksi klikkaamalla

Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen
Kansainvälisen liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma on opettanut jo 70 vuoden ajan tärkeitä tietoja ja taitoja, joita tarvitaan kansainvälisessä liiketoiminnassa sekä erilaisissa kommunikaatioteknologioissa. Kandidaatintutkinnon suorittaminen englanniksi kestää kolme vuotta. Ohjelma keskittyy yrittäjyyteen, Euroopan instituutioihin, organisoinnin sekä johtamisen teorioihin, liiketoiminnan etiikkaan sekä muun muassa paikalliseen ja kansainväliseen liiketoimintaan. Kandidaatintutkinnossa on mahdollisuus erikoistua joko markkinointiin tai finanssialalle ja kirjanpitoon. Opetushenkilökunta yrittää parhaansa, jotta opiskelijoilla olisi mahdollisuus loistavaan tulevaisuuteen - oli se sitten työskentelyä isossa yrityksessä tai oman start-up yrityksen perustamista. 

Kansainväliset suhteet

Kansainvälisten suhteiden koulutusohjelma on suunniteltu antamaan opiskelijoille akateemisen pätevyyden Eurooppalaisessa politiikassa, oikeudessa sekä kansainvälisissä suhteissa. Sen tarkoituksena on opettaa nuoria ottamaan hyöty siitä, että yhä enemmän yritysmaailmassa tarvitaan kansainvälisyyden osaajia. Opinnot koostuvat humanistista aineista sekä sosiaalitieteistä, jotka keskittyvät diplomatian perusteisiin ja historiaan, kulttuuriseen kommunikointiin sekä liiketoimintaan. Tämän lisäksi professorit kiinnittävät huomiota turvallisuuden opintoihin sekä kielten osaamiseen.

Oikeustieteet

Tallinnan teknillisen yliopiston oikeustieteiden koulutusohjelma erikoistuu yli 10 vuoden kokemuksella Euroopan Unionin ja kansainväliseen oikeuteen sekä vertailemaan eri maiden oikeusjärjestelmiä. Kursseilla opiskellaan moderneja tekniikoita tulkitsemaan sekä hyödyntämään lakia, niin yksityistä kuin julkistakin oikeutta ja uusia oikeusaloja kuten immateriaalioikeutta. Opiskelijoilla on opintojen aikana mahdollisuus osallistua myös kansainvälisiin harjoitusoikeudenkäyntikilpailuihin. Koulutusohjelma tarjoaa hyvän pohjan uralle kansainvälisissä järjestöissä, lakifirmoissa taikka julkisella alalla.

Integroitu tekniikka

Integroidun tekniikan ohjelma tarjoaa ymmärrystä sosiaalitieteistä, fysiikasta sekä tekniikan perusteista, joita tarvitaan työelämässä sekä maisteriopinnoissa. Opetusohjelma tarjoaa opintoja perinteisistä tekniikan aloista, kuten mekaanisesta tekniikasta, materiaaleista, suunnittelusta ja automaatiosta. Opinnoissa painotetaan kilpailukykyä sekä modernia tietotekniikkaa, jolloin opiskelija saa avaimet astua tekniikan alalle tai halutessaan jatkaa opintoja maisterivaiheessa.

Maisterivaiheen opinnot

TTÜ:lla opiskeltu kandidaatintutkinto antaa valmiudet maisterivaiheenopintoihin. Tallinnan teknillinen yliopisto tarjoaa monipuolisen valikoiman eri ohjelmia: Kansainvälinen liiketoiminta, Kansainväliset suhteet sekä Eurooppa-Aasia opinnot, Finanssi- ja kauppatieteelliset analyysit, Oikeustiede, Oikeustiede ja teknologia, Teknologiajohtaminen, Tietokone- ja systeemitekniikka, Kommunikaatioelektroniikka, Teollinen tekniikka ja johtaminen, Ympäristöjohtaminen ja puhtaampi tuottaminen, Terveydenhoidon teknologia, Työ- ja organisaatiopsykologia, E-hallinnon teknologiat ja palvelut, Puun ja muovin teknologia sekä mekatroniikka. Näiden lisäksi TUT koordinoi muutamia maisteriopintoja yhdessä toisten yliopistoiden kanssa.